Oppgaver med tall fra virkeligheten

Hvorfor sover vi mindre enn det vi vet vi trenger? Og hva fører for lite søvn til?

 

Kjell og Bjørg prater om når de står opp om morgenen:

SYV???

Bjørg: Jeg må stå opp syv for å nå skolebussen

Kjell: SYV?? Når er det bussen går da?

Bjørg: Åtte, men jeg må ha en time for å dusje og spise frokost og sånn

Kjell: Jeg står opp en halv time før bussen går.

Bjørg: Hvortid  står du opp i helgene da?

Kjell: Jeg må stå opp elleve, vi får ikke lov til å ligge lenger

Bjørg: Jeg ligger til i alle fall tolv om lørdagen. Søndagen må jeg stå opp 10, for da skal vi til bestemor eller på tur

 

Kjenner du igjen noe fra samtalen? Hvordan er ukerytmen din? Hvordan blir en slik samtale mellom deg og en annen elev i klassen?

bilde og tittel fra en artikkel om søvn på forskning.no

En artikkel fra forskning.no om søvn.

Før vi begynner å undersøke søvn nærmere, må vi se nærmere på noen begreper. Søvnforskeren snakker om søvnbehov, døgnrytme, REM-søvn og dyp søvn.

Du er med på å arbeide med begrepene i klassen. Dere ser filmer om søvn, og bruker en Quizlet på flere måter. Etter at du har kommet inn i ordbruken og vet litt mer om søvn, hører du på en søvnforsker.

I perioden dere arbeider med søvn, er det aktuelt med en søvndagbok, og en undersøkelse.

Søvndagboken er bra å fylle ut på forhånd, kanskje en uke eller to før dere begynner med undervisningen.

Her finner du skjema for å føre søvndagbok.

 

 

I 2019 gjennomførte alle 9.klassene på Sandgotna, Ytrebygda og Mjølkeråen en undersøkelse på skolene. Du kan klikke på bildet og se grafer fra denne undersøkelsen, og fra forskningen til Hysing m.fl, eller du kan velge ‘alle skoler’ under bildet, så ser du alle resultatene fra 2019

Du kan få resultatene fra alle skolene, eller fra hver skole, i regneark her:

Undersøkelsen er laget ut fra et forskningsarbeid, som ble utført på en skole i vår region. Resultatene fra den ble publisert i bladet ‘søvn’ nr 2/2018. Du finner undersøkelsen på side 16 i bladet:

 

 

Fra forskningsdata til egne data og tilbake

Søvnundersøkelsene i klassene fikk 137 svar i 2019.

Vi kan gjøre noen enkle sammenligninger med undersøkelsen som er refert i ‘Søvn’ nr. 2/2018.

På spørsmålet ‘hvor lange sover du vanligvis i ukedagene (før skoledag) fordeler svarene seg slik. Vi ser nå på gruppene som sover 7 timer eller mindre. Tall i prosent:

Under 6 timer 6-7 timer
Vår undersøkelse 8,0 27,7
‘Søvn’ nr 2 4,3 10.1

 

Så går vi til svar på spørsmålet ‘føler du at du får nok søvn’, og gjør en lignende sammenligning:

Ja Nei, litt for lite Nei, altfor lite Vet ikke
Vår undersøkelse 32,8 38,7 12,4 16,1
‘Søvn’ nr 2 64,3 20,0 1,4 14,3

 

Forskjellene er svært tydelige.Når dere har vært med på den samme undersøkelsen i år, kan dere se på hva som likt og ulikt i resultatene fra den opprinnelige undersøkelsen, den i fjor, en ny i år, og mellom skolene.

Artikler og statistikk om søvn

I tillegg finner du her mange artikler, og data, om ungdom og søvn. En av dem er en undersøkelse fra Bergen. Forskerne som utførte den, fant ut at de som legger seg tidlig, har bedre karakterer enn de som legger seg seint.

 

 

‘Ungdom trenger mer søvn, men sover mindre’. Artikkel fra forskning.no

‘Morgenfuglene rår’, artikkel fra Framtida.no

Søvnlengde påvirker barns psykiske helse, artikkel fra Aftenposten

Artikkel fra NRK om søvnvaner i en skoleklasse – ’13 til 18 i denne klassen sover for lite’

Fra samme artikkelserie – ungdommer forteller om søvnvanene sine ‘får ikke sove’

Egne undersøkelser

Nå kan undersøkelsene du er med på selv, starte. Først må dere finne en delproblemstilling. Det dreier seg om slike spørsmål:

-Hvordan vi sover, hvordan vi reagerer på mye og lite søvn, og hvorfor vi sover for lite noen ganger og for lenge andre ganger. Hva er det som forstyrrer søvnen?

Du må jobbe sammen med 2-3 andre. Flere ganger når dere bobler ideer, former ut en undersøkelse og prøver den ut, snakker dere med andre grupper, med læreren og hele klassen. Slik får dere tilbakemeldinger på det dere har funnet på og funnet ut, og nye ideer til undersøkelsen.

Dere får bruk for å se hva andre forskere har funnet om søvnvaner, søvnbehov, og for eksempel sammenhengen mellom søvn og prestasjoner.

bilde og vignett fra film om søvnmangel på nrk skole

Filmen ’72 timer uten søvn’ viser et ekstremt eksperiment for å undersøke hva søvnmangel fører til. Slike forsøk skal vi ikke gjøre med oss selv, men det er mange andre måter å undersøke søvn og søvnvaner på. Du kan teste reaksjonsevnen eller hukommelsen etter å stått opp tidlig, eller sent om kvelden, eller du kan sjekke hvordan det virker å stå opp til samme tid hver dag – inkludert lørdag og søndag.

Dere kommer frem til et forskningsspørsmål.. For å svare på spørsmålet må vi undersøke hva søvn er, hvor mye vi egentlig trenger, og hvor mye vi egentlig bør sove.Med kunnskaper om dette kan vi stille en rekke under-spørsmål. For eksempel kan vi undersøke når folk legger seg, hvor lang tid det tar før de sovner, hvor lenge de sover, hvordan de selv og foreldrene deres oppfatter søvnrytmen gjennom døgnet og uken, og mer som dreier seg om søvnvaner. Det går også an å undersøke egen søvn, vaner og virkning. Med en app eller en treningsklokke kan vi finne ut mer om kvaliteten på nattesøvnen. Om vi bruker rosa briller
om kvelden, kan vi begynne undersøkelsene om det er slik at blått lys påvirker søvnmengden og søvnkvaliteten. Klassen og elevgruppene finner helt sikkert frem til engasjerende og spennende problemstillinger, og måter å undersøke på. Under finner du forslag til arbeidsmåter, kilder og veiledning du kan få bruk for i den perioden klassen arbeider med søvn.

Kanskje vil dere også gjøre undersøkelser om skjermbruk og lyspåvirkning. Du får lære om hvordan hvitt lys er satt sammen av alle farger, og at blått lys gjør deg mer våken enn andre farger. Skolen har utstyr til å måle lys og fargesammensetning i lyset fra lamper, solen eller fra skjermene. Nederst på siden får du instruksjoner og små filmer som viser hvordan du kan utføre slike målinger.

Undersøkelsen om søvn og skoleprestasjoner som er referert i ‘Barn i Bergen’, Mary Hysing m.fl 2016

Her finner du figurer som viser resultater fra undersøkelsen. Alle resultatene er målt opp mot karaktersnitt i videregående skole.

 

graf

Gjennomsnittlig søvnlengde, alle ukedager

 

søvnunderskudd graf

Timer for lite søvn

graf

Leggetid i ukedagene

Et enkelt forsøk med en Pasco-lysmåler

– vi måler fordelingen av blått, gult og rødt lys fra skjermen, eller fra lempene hjemme.

Hvis dere vil gjøre forsøk med solbriller eller oransje briller, for å dempe det blå lyset om kvelden, har vi laget en instruksjon. Den har med målinger av noen aktuelle solbrilletyper, og viser hvordan fargefordelingen kan bli. Legg merke til at lyset fra skjermene er mye svakere enn lys fra lampene. Styrken av lyset, i lux, kan du måle med sensoren på siden av pasco-loggeren. Fargefordeling måler du med punktmåleren frempå.

 

 

Her finner du veiledningen om solbrilleforsøket. Det er ikke nødvendig å gjøre målinger på solbriller og skjerming for å prøve ut om oransje briller om kvelden gir bedre søvn. Men kanskje det er lettere å forstå sammenhengen mellom lys og søvn hvis du både måler fargesammensetning på lyset, og lærer noe om lys og melatonin før du prøver.

 

En artikkel om lyspåvirkning, søvn og forsøk med oransje briller ligger her.

https://drive.google.com/file/d/111TNPMelr-VNsCpRq29tBfDrkD-7o7t3/view?usp=sharing

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *