Oppgaver med tall fra virkeligheten

Bøyen Gabriel

Foto: Universitetet i Bergen.

Målestasjonen «Gabriel» er en av de lokale datakildene som brukes i «Ekte data oppgavene».

Gabriel er en målestasjon i Store Lungegårdsvann rett ved Amalie Skram VGS i Bergen som måler vannets egenskaper nedover i vannsøylen hver tredje time, året gjennom. I tillegg er det montert en værstasjon på toppen av bøyen.

Måledata kobles bla. til oppgaver i matematikk og fysikk i videregående skole, slik at en kan bruke matematikk og fysikk og statistikk til å lære mere om hvordan ting i «vår virkelige verden» henger sammen.

Gabriel har vert utplassert i Store Lungegårdsvann siden juni 2015 og har målt siden med unntak av korte perioder for vedlikehold. Bøyen er produsert av bergensfirmaet SAIV AS. Du kan lære mer om Gabriel og laste ned data på Gabriel sine nettsider.

 

 

 

Illustrasjon: SAIV AS