Om Ekte data

Ekte data er oppgaver med tall fra naturen. Vi henter målinger og datasett fra vann, land og luft, og lager oppgaver tilpasset matematikk- og naturfagundervisning på ulike trinn.

Ekte data er utviklet av Geofysisk institutt og Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen. Foreløpig er det flest oppgaver for videregående skole, men vi håper å kunne dekke større deler av skoleverket etter hvert.

https://www.youtube.com/embed/Kxve593Rwiw

Prosjektet startet i 2014, med oppgaver knyttet til vær og klima. Data ble hentet fra Bergensværet og åpne klimadata. Fra 2016 kom det også med oppgaver knyttet til hav, fra bøyen Gabriel i Store Lungegårdsvann, fra Antarktisbloggen og fra Havforskningsinstituttets database Sjømil.

Det er mange som bidrar til arbeidet med Ekte data, både på skoler og UiB. Og det er plass for flere som har gode datasett eller har lyst til å lage oppgaver! Kontakt oss gjerne på vår felles e-postadresse ektedata@uib.no eller ring oss på 55 58 22 27.