Du er her: Forsiden » Om Ekte data

Om Ekte data

Ekte data er oppgaver med tall fra naturen. Vi henter målinger og datasett fra vann, land og luft, og lager oppgaver tilpasset matematikk- og naturfagundervisning på ulike trinn. Ekte data er utviklet av Geofysisk institutt og Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen. Foreløpig er det flest oppgaver for videregående skole, men vi håper å kunne dekke større deler av skoleverket etter hvert.

Prosjektet startet i 2014, med oppgaver knyttet til vær og klima. Data ble hentet fra Bergensværet og åpne klimadata. Fra 2016 kom det også med oppgaver knyttet til hav, fra bøyen Gabriel i Store Lungegårdsvann, fra Antarktisbloggen og fra Havforskningsinstituttets database Sjømil.

Våren 2017 ble det levert to masteroppgaver som er relevant for Ekte data:

Det er mange som bidrar til arbeidet med Ekte data, både på skoler og UiB. Og det er plass for flere som har gode datasett eller har lyst til å lage oppgaver! Kontakt oss gjerne på vår felles e-postadresse ektedata@uib.no eller ring oss på 55 58 22 27.

 

Redaksjonen for Ekte data:
Morven Muilwijk
Helge Drange
Brage Førland
Andreas Hellesøy
Olaug Vetti Kvam