Bakgrunnskunnskap for lærere om antibiotika og resistens

Om mutasjon

Alle celler har en evne til å forandre seg. Disse endringene er tilfeldige og skjer i arvestoffet. De aller fleste endringene fører til at ett eller annet ikke lenger fungerer, og cellen dør. Hvis dette ikke skjer, så kan endringen gis videre til avl, men kun hvis denne cellen er involvert i formeringsprosessen. Dette er ikke tilfelle for vanlige kroppsceller (f.eks. muskel- eller hudceller) hos mennesker og flercellede dyr og planter. Det gjelder imidlertid for alle endringene som skjer i encellede levende vesener som formerer seg ved at en celle deler seg i to.

Det er funnet en del mutasjoner hos enkelte bakterier som fører til resistens mot bestemte antibiotika, og det krever få endrinegr i arvestoffet (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC89960/). Bakterier har ved siden av den tilfeldige mekanismen som fører til forandringer også muligheten til å utveksle deler av arvematerialet med andre bakterier (og viruser). På denne måten kan bestemte egenskaper som har vist seg å være brukbare fort gis til andre bakterier som ikke ennå har denne.

Nettside med tegning som viser hvordan en bakterie kan ta opp nye gener (https://www.antibiotika.no/om-resistens/)

Om resistens

Resistens betyr at noe (her en bakterie) blir mindre følsom overfor stoffer som hemmer veksten eller dreper en bakterie. For at antibiotika skal fungere slik uten at de skader mennesker eller dyr, må antibiotikaene gripe inn i stoffskifte til bakterier der der det er forskjellig fra menneskeceller. Heldigvis finnes det noen områder hvor dette fungerer. De gjelder oppbygging av celleveggen (da blir det hull og bakteriene dør etter hvert), oppbygging av proteiner (da stopper veksten) og noen andre.

Men så gjør noen endringer i arvestoffet at antibiotika ikke lenger virker.Her er det følgende mekanismer:

  • Antibiotika blir ødelagt
  • Antibiotika kommer ikke inn i cellen
  • Antibiotika blir fraktet ut av cellen
  • Målet er forandret slik at antibiotika ikke påvirker det

Store medisinsk leksikon med info om resistenstyper (https://sml.snl.no/antibiotikaresistens)