Værvarsling

I denne oppgaven skal vi se på hvordan man kan bruke et trykkart til å beregne vindhastighet. Figur 1 viser en skjermdump, fra www.yr.no, av trykket fredag 15. juli 2016. Linjene på kartet blir kalt isobarer. På samme måte som høydekonturer på et turkart er linjer med samme høyde, er isobarer linjer med samme trykk. Vinden beveger seg parallelt med isobarene. På nordlige halvkule vil vindvektoren ha høyere trykk på høyre side og lavere trykk på venstre side. Dersom du vil lære mer om hvorfor vinden blåser parallelt med isobarene se her (link).

1.  I hvilken retning går vinden i havet utenfor Bergen? Kopier gjerne kartet og tegn en vindpil som viser retningen. Ut fra vindretningen, tror du luften som kommer inn er kald eller varm?

Figur 1: Trykkart over Norge, 15.7.16. Kilde: yr.no

Figur 1: Trykkart over Norge, 15.7.16. Kilde: yr.no.

2.  Ved hjelp av formelen under, regn ut vindhastigheten ved havet utenfor Bergen, 60\(^\circ\)N. Figur 2 kan være til hjelp. For hint angående beregning av avstanden, se nederst.

\(V=\frac{1}{\rho f}\frac{P_2-P_1}{\Delta s}\)

Hvor:

  • \(\rho\) er lufttettheten, som ved bakkenivå antas å være 1,2 kg/m\(^3\).
  • \(f\) er Coriolisparameteren \(\big(2\big(\frac{2\pi}{34\cdot 60\cdot 60}\big)\text{sin}(\theta)\big)\) [1/s], hvor \(\theta\) er breddegrad [ºN] .
  • \(P_1\) og \(P_2\) er trykket ved to ulike punkt målt i Pascal [Pa] (OBS: Kartet viser trykk i hektopascal [hPa], 1 hPa = 100 Pa).
  • \(\Delta s\) er avstanden mellom de valgte punketne for \(P_1\) og \(P_2\) [m]. Se Figur 2.
Figur 2: Illustrasjon av høytrykk (H) og lavtrykk (L).

Figur 2: Illustrasjon av høytrykk (H) og lavtrykk (L).

3.  Ved å se på ligningen, ville vindhastigheten vært svakere eller sterkere dersom avstanden mellom de samme isobarene øker?

4.  Figur 3 viser værmeldingen for de neste 48 timene. Fredagskveld endrer vindretningen seg. Ved hjelp av det du har lært i denne oppgaven, er det et lavtrykk eller høytrykk som er på vei inn til Vestlandet?

Figur 2: Time for time varsel, 15.7.16

Figur 3: Time for time varsel i Stavanger, 15.7.16. Kilde: yr.no.

5.  Figur 4 viser vinden 15. juli 2016 (Denne figuren vil også vise svaret i Oppgave 1 og 2). Vindretningen er mer systematisk over havet enn over land, i tillegg er vinden svakere over land. Hvorfor tror du det er slik?

Figur 4: Vindkart over Norge, 15.7.16

Figur 4: Vindkart over Norge, 15.7.16. Kilde: yr.no.

Hint for beregning av avstand:

Avstanden kan regnes ut på flere måter (dersom du selv har en idé, trenger du ikke å bruke disse hintene). Den enkleste måten er å ta uganspunt i en avstand på kartet man kjenner (f.eks Oslo – Bergen), til å lage en målestokk til kartet.

Dersom du i stedet ønsker å kalkulere avstanden kan hintene under, samt Figur 5 være til hjelp (Beregnet for R2-elever).

  • Radiusen til jorda er \(6,371 \cdot 10^6\) m .
  • Kartet (Figur 1) viser  vertikale linjer for hver tiende lengdegrad.
  • Bergen ligger på ca. 60ºNord.
Figur 5

Figur 5: Illustrasjonsfigur.


Kilder :

Figur 1, 3 og 4 er hentet fra Meteorologisk Institutt (http://www.yr.no).