Bergensværet – temperatur og nedbør

Del 1: Årets varmeste dag

Over 40 skoler i Bergen har en automatisk værstasjon som registrerer nedbør, temperatur, vind og stråling. Registreringene samles på bergensveret.no. Bildet på toppen viser temperaturmålingene for stasjonene 2. juli 2015, årets varmeste dag i Bergen. Figur 1 viser temperaturprofilen til Kronstad skole den samme dagen.

temp_graph

Figur 1: Temperaturprofil for Kronstad skole 02.07.15

1. Legg først merke til en diskontinuitet i grafen rundt kl. 09:00. Hva kan dette skyldes? Bruk gjerne internett for å finne mulige svar.

Figur 2 viser solstrålingen målt ved Kronstad skole samme dag.

sol_graph

Figur 2: Solstråling ved Kronstad skole 02.07.15

Solstråling måles i W/m2, og måler hvor sterk strålingen som treffer et område er. Det er tydelig fra grafen at det oppstår store variasjoner i solstråling i løpet av dagen.

2. Oppgi minst en grunn til hva disse variasjonene kan skyldes.

3. Prøv å relatere endringer i solstråling til endringer i temperatur. Hvor mange prosent øker solstrålingen på det mest ekstreme (mellom kl. 13:00-14:00)? Hva er den tilsvarende prosentvise økningen i temperatur? Kan en si at en 50% økning i solstråling gir en 50% økning i temperatur? Hvorfor eller hvorfor ikke? Bruk gjerne tilgjengelige hjelpemidler.

Den neste figuren viser UV-indeksen ved Kronstad skole samme dag.

UV_graph

Figur 3: UV-indeks ved Kronstad skole 02.07.15

4. Er det en sammenheng mellom solstråling og UV-indeks? Gå til Statens strålevern sin side om UV-stråling. Hadde 2. Juli 2015 en typisk verdi for UV-stråling? Hvilke tiltak var nødvendig for å beskytte seg mot solen denne dagen? Hvilken annen grunn enn økt solstråling kan føre til økt UV-indeks?

Del 2. Nedbør og temperatur

Denne excel-filen inneholder verdier for nedbørs- og temperaturmålinger fra Nygård skole for juli 2015: Nygård 2015 nedbør.

1. Finn samlet nedbørsmengde og regn ut gjennomsnittsverdien for maksimal temperatur for juli måned.

Gå til nettsiden for klimastatistikk for Florida målestasjon fra yr.no. Gå til tabellen som viser temperatur og nedbør per måned, og sammenlign verdiene fra Nygård skole med kolonnene som er betegnet «normal». Disse verdiene er et mål for gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

2. Var juli 2015 varmere enn normalen?

3. Hadde juli 2015 mer eller mindre nedbør enn normalen?

4. Hva kan være en grunn til at gjennomsnittsverdien for maksimal temperatur er varmere enn normalen (se bort fra lokale forskjeller mellom målestasjonene ved Florida og Nygård skole) ?

Ved Bryggen i Bergen opplever man store endringer i temperatur gjennom de ulike årstidene. Foto: www.colourbox.com

Ved Bryggen i Bergen opplever man store endringer i temperatur gjennom de ulike årstidene. Foto: www.colourbox.com


Kilder:

Data hentet fra bergensveret.no.