Temperatur og skydekke ved Svalbard Lufthavn

Eklima er en fritt tilgjengelig database fra Meteorologisk Institutt med værobservasjoner hver 6. time. Denne oppgaven tar i bruk observasjoner av temperatur og skydekke fra Svalbard lufthavn for 2015.

1. Last inn datasettet eklima Svalbard i GeoGebra og plott en polylinje med timer på x-aksen og temperatur på y-aksen. Bruk forholdet 200:1 mellom x-aksen og y-aksen for å få et bedre overblikk over grafen.

Vi tester om det går an å beskrive endringen i temperatur gjennom et kalenderår ved hjelp av en periodisk funksjon:

g(x)=10sin(0.0007x+2750)-2

2. Plott den periodiske funksjonen i GeoGebra.

3. Synes du at funksjonen gir et greit estimat av variasjonen av gjennomsnittlig temperatur gjennom kalenderåret?

4. Synes du at funksjonen gir et greit estimat av temperaturen ved et gitt tidspunkt? Utdyp svaret.

Skydekke blir målt i okta, med andre ord hvor mange åttendedeler av himmelen som er dekket av skyer. 0 okta betyr skyfri himmel, mens 8 okta betyr at himmelen er totalt overskyet.

5. Plott en polylinje med timer på x-aksen og skydekke over Svalbard på y-aksen på samme graf som temperaturen. Endre forholdet til 20:1 mellom x-aksen og y-aksen for å få et bedre overblikk over grafen.

6. Prøv å finne en relasjon mellom temperatur og skydekke. Er det vanligvis høye temperaturer når det er mye skyer eller når det er lite skyer? Er dette annerledes på sommeren i forhold til på vinteren?

7. Prøv å argumentere for at en skyfri himmel gir høyere temperaturer på sommeren, mens det gir lavere temperaturer på vinteren. Gå så til yr.no for å sjekke om argumentene dine stemmer.


Kilder :

Artikkel fra Meteorologisk Institutt (yr.no/…/derfor-blir-det-kaldt-i-klarvaer-1.7991406).

Data hentet fra Meteorologisk Institutt (eklima.no).