Eksempeloppgave med video


Notebook

Last ned og prøv selv:

Åpne med Google Colab
Åpne i github