Ekte data

Oppgaver med tall fra naturen

Hvor fort stiger havnivået?

preview_COLOURBOX5327783
Foto: www.colourbox.com

I denne oppgaven skal vi se nærmere hvordan det globale havnivået har endret seg i løpet av perioden 1880-2013. Datasettet vi skal bruke er gjennomsnittlig årlig globalt havnivå rekonstruert fra observasjonsdata. Fra 1880-1992 er dette basert på observasjonsdata fra målestasjoner, mens fra 1993 er dette basert på satellittobservasjoner.

 

 

  1. Last inn datasettet global.sea.level.1880-2013 i GeoGebra, og plott havnivået (i mm) som funksjon av tid. (Tips: husk at du må justere y-aksen og x-aksen ved å høyreklikke på aksen, velge grafikkfelt og justere dimensjonene).
  1. Hva er de viktigste årsakene til at havnivået stiger som følge av global oppvarming? Diskuter mulige konsekvenser av et stigende havnivå. Bruk alle tilgjengelige kilder.
  1. Finn ved hjelp av lineær regresjon den rette linjen som passer best til observasjonsdataen. Gitt at denne trenden fortsetter, hva er havnivået i 2050 og 2100 i følge regresjonslinjen din?
  1. Finn ved hjelp av andregradsregresjon linjen som passer best til observasjonsdataen. Hvis denne trenden fortsetter hva er havnivået i 2050 og 2100 i følge regresjonslinjen din?
  1. Ved å derivere andregradsuttrykket du fikk i Oppgave 4 kan du finne stigningstallet i alle punkt. Hvor mye stiger havnivået i 2016 og i 2050 i følge regresjonslinjen din?
  1. Er stigningen i havnivået konstant fra år til år, voksende eller avtagende?
  1. Vi kan tenke på regresjon som en matematisk modell som sier noe om den forventede endringen til variabelen vi er interessert i, i dette tilfellet havnivå. Hvilken av regresjonsmodellene du nettopp laget syns du passer best til observasjonsdataen? Tror du regresjonsmodellene er realistiske for fremtidige scenarioer? Bruk tilgjengelige kilder.

 


Kilder:

Data er hentet fra CSIROs globale havnivådata: https://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_data_cmar.html

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *