Klorofyll i havet

Grønne vekster på steiner ved lavvann. Foto: Colourbox.com/Kampol G

Det er klorofyll som gjør en plante grønn. Klorofyll a spiller også en nøkkelrolle i fotosyntesen. Mengden klorofyll i havet gir oss dermed en indikasjon på hvor mye planteliv det er i havet. Du kan lese mer om klorofyll i Store Norske Leksikon. I denne oppgaven skal vi undersøke om havets temperatur har en innvirkning på mengden klorofyll a i havet, altså plantelivet.

Satellitter kan måle mengden klorofyll a i havet gjennom å se på hvor grønt havet er. Havforskningsinstituttet presenterer målingene av klorofyll a rundt kysten av Norge på denne siden (legg merke til at enheten mg m\( ^{-3} \) er det samme som mg/m\( ^3 \), altså milligram per kubikkmeter).

 1. Se på de ukentlige bildene av mengden klorofyll a i Norskehavet (Weekly Maps per Year). Beskriv den årlige variasjonen av klorofyll.
 2. Hva tror du er drivkraftene til variasjonen av mengden klorofyll a? Kan du forklare begrepet primærproduksjon og hvorfor det er viktig. Du kan bruke internett til å finne svar.
 3. Havforskningsintituttet gjør målinger av temperatur (og saltholdighet) ved 8 faste målestasjoner langs Norskekysten. Under ser du lokaliteten til de forskjellige målestasjonene.

  Viser de 8 faste målestasjonene til Havforskningsinstituttet. Bildet er hentet fra Havforskningsinstituttets nettsider.

  Det skal være mulig å se en sammenheng mellom havets temperatur og mengden klorofyll. Se på Havforskningsinstituttets bilder av mengden klorofyll a (her), og sammenlign med havets overflatetemperatur (Hvordan du får tak i det er vist under). Du kan bruke målingene på de forskjellige målestasjonene til å sammenligne med satellittobservasjonene av klorofyll. Er det en sammenheng mellom temperatur og mengde klorofyll, og eventuelt hvordan er denne sammenhengen?

  denne siden kan du få opp temperaturmålingen på de forskjellige målestasjonene vist over. Velg først dato (f.eks fra 1. januar til i dag) og målestasjon (en i nærheten av det området du ser spesielt på). Dyp kan du sette som 1 meter, og så trykker du på «Søk etter data». Du vil da få opp en kurve med temperatur (og saltholdighet) som du kan bruke til å svare på spørsmålet over. (Se eksempel under)

  Skjermbilde fra Havforskningsinstituttets nettsider etter ferdig utfylt datasøk.

 4. Ser det ut til at temperatur klarer å fortelle hele bildet til variasjonen av mengden klorofyll a? Søk på nettet etter andre faktorer som kan spille en rolle, og på finn ut hvordan de vil bidra inn mot variasjonen av mengden klorofyll a.
 5. NASA gjør også satellittmålinger av mengden klorofyll i havet i tillegg til at de måler havets overflatetemperatur (SST). Hvordan er sammenhengen mellom temperatur og klorofyll på global basis?
 6. Det har blitt foreslått å gjødsle havet med jern før å øke mengden CO\( _2 \) som kan tas opp av havet. Dette mener noen kan være et tiltak for å bremse global oppvarming. Undersøk hvorfor dette kan være et tiltak, og hvilke fordeler og ulemper det eventuelt har.
Forskjellige fag og kompetansemål som oppgaven eller deler av oppgaven kan passe under:

Biologi 1:

 • drøfte korleis ytre faktorar påverkar vekst og utvikling hos planter

Biologi 2:

 • gjere greie for faktorar som regulerer vekst og storleik av populasjonar og forvalting av bestandar i eit berekraftig perspektiv
 • forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem

Naturfag:

 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser