Manual for å kjøre EkteData-skript med Google Colab


Manual for å kjøre EkteData-skript med Google Colab


 1. Gå inn på den oppgaven du vil gjøre på denne siden. Skroll helt ned og trykk på “open med Google Colab”.

 2. Trykk ctrl+s for å lagre. I boksen “Cannot save changes” trykk “Save a copy in Drive”.

 3. Trykk på all teksten øverst I oppgaven, og så + Code øverst til venstre. Da kommer det opp et tomt felt (celle) under teksten. Her limer du inn:
  !git clone https://github.com/irendundas/EkteData.git Trykk shift+enter

 4. Trykk ctrl+s og refresh siden.

 5. I cellen under erstatt linjen
  from EkteDataFunk import loadData # for filinnlasting med
  from EkteData.EkteDataFunk import loadData # for filinnlasting

Nå skal alt være klart for å kjøre resten av skriptet.

In [ ]:
 

Åpne i github