NAT624, Del 3: Recap av indeksering, laste inn data, figurer og feilmeldinger

Recap etter Del 1 og 2: Hva har vi egentlig gått gjennom til nå ?


Indeksering i 1D og 2D:

Rader og kolonner skilles med komma, mens kolon brukes til å angi mange rader/kolonner på en gang.

In [1]:
import numpy as np
In [2]:
arr=np.array([[2,45,6,34], [7,4,12,76], [3,5,0,13]])
arr, arr.shape
Out[2]:
(array([[ 2, 45, 6, 34],
    [ 7, 4, 12, 76],
    [ 3, 5, 0, 13]]),
 (3, 4))

Finn dette i arr:

 • Første element?
 • Første rad?
 • Tredje kolonne?
 • Første tre kolonner i to siste rader?
In [3]:
arr[0,0], arr[0,:], arr[:,2], 
arr[1:, :3]
Out[3]:
array([[ 7, 4, 12],
    [ 3, 5, 0]])

Bruke funksjoner:

Husk at brakkeparantes brukes for indeksering, mens vanlig parantes brukes til funksjoner.

In [4]:
# Gjennomsnitt av hele "arr"
np.mean(arr)
Out[4]:
17.25
In [5]:
# Gjennomsnitt av første rad 
np.mean(arr[0,:])
Out[5]:
21.75
In [6]:
# Gjennomsnitt av rad nr 2 og 3, kolonne nr 1. 
np.mean(arr[1:,:2])
Out[6]:
4.75

Laste inn data og lagre dataene til variabler

In [7]:
import sys
# Bytt ut stien under slik at den peker på hvor på din PC du har 
# lagret mappen "Funksjoner".
sys.path.append(r"W:\Work\Documents\EkteData\EkteData\Funksjoner")
from EkteDataFunk import loadData # for filinnlasting
In [8]:
file='TempBergenYearlyNonan.txt'
data = loadData(file, rydd='N')
data.shape, data 
Out[8]:
((160, 2),
 array([[1861.    ,  8.33636364],
    [1862.    ,  7.71666667],
    [1863.    ,  7.75833333],
    [1864.    ,  6.86666667],
    [1865.    ,  7.225   ],
    [1866.    ,  7.41666667],
    [1867.    ,  6.55   ],
    [1868.    ,  7.975   ],
    [1869.    ,  6.45   ],
    [1870.    ,  6.575   ],
    [1871.    ,  7.64545455],
    [1872.    ,  8.275   ],
    [1873.    ,  7.83333333],
    [1874.    ,  7.175   ],
    [1875.    ,  7.01666667],
    [1876.    ,  6.78333333],
    [1877.    ,  6.55   ],
    [1878.    ,  7.06666667],
    [1879.    ,  6.69166667],
    [1880.    ,  7.53333333],
    [1881.    ,  6.36666667],
    [1882.    ,  7.9    ],
    [1883.    ,  7.6    ],
    [1884.    ,  8.20833333],
    [1885.    ,  6.70833333],
    [1886.    ,  6.83333333],
    [1887.    ,  6.99166667],
    [1888.    ,  6.55   ],
    [1889.    ,  7.925   ],
    [1890.    ,  7.78333333],
    [1891.    ,  7.73333333],
    [1892.    ,  6.26666667],
    [1893.    ,  7.49166667],
    [1894.    ,  8.33333333],
    [1895.    ,  6.75833333],
    [1896.    ,  7.40833333],
    [1897.    ,  7.25   ],
    [1898.    ,  7.15   ],
    [1899.    ,  6.96666667],
    [1900.    ,  6.70833333],
    [1901.    ,  7.675   ],
    [1902.    ,  6.40833333],
    [1903.    ,  7.18333333],
    [1904.    ,  6.89166667],
    [1905.    ,  7.08333333],
    [1906.    ,  7.38333333],
    [1907.    ,  6.95   ],
    [1908.    ,  7.575   ],
    [1909.    ,  6.53333333],
    [1910.    ,  7.79166667],
    [1911.    ,  7.56666667],
    [1912.    ,  7.59166667],
    [1913.    ,  7.81666667],
    [1914.    ,  7.93333333],
    [1915.    ,  5.95833333],
    [1916.    ,  7.1    ],
    [1917.    ,  6.60833333],
    [1918.    ,  7.5    ],
    [1919.    ,  6.125   ],
    [1920.    ,  7.68333333],
    [1921.    ,  7.2    ],
    [1922.    ,  6.425   ],
    [1923.    ,  6.46666667],
    [1924.    ,  7.28333333],
    [1925.    ,  7.85833333],
    [1926.    ,  7.73333333],
    [1927.    ,  7.19166667],
    [1928.    ,  7.14166667],
    [1929.    ,  7.04166667],
    [1930.    ,  8.50833333],
    [1931.    ,  6.70833333],
    [1932.    ,  7.58333333],
    [1933.    ,  8.25833333],
    [1934.    ,  8.55833333],
    [1935.    ,  7.69166667],
    [1936.    ,  8.275   ],
    [1937.    ,  7.98333333],
    [1938.    ,  8.30833333],
    [1939.    ,  8.23333333],
    [1940.    ,  7.10833333],
    [1941.    ,  6.975   ],
    [1942.    ,  6.475   ],
    [1943.    ,  8.2    ],
    [1944.    ,  7.75833333],
    [1945.    ,  8.275   ],
    [1946.    ,  7.93333333],
    [1947.    ,  7.94166667],
    [1948.    ,  8.15833333],
    [1949.    ,  8.125   ],
    [1950.    ,  8.275   ],
    [1951.    ,  7.6    ],
    [1952.    ,  7.125   ],
    [1953.    ,  8.625   ],
    [1954.    ,  7.70833333],
    [1955.    ,  7.3    ],
    [1956.    ,  7.225   ],
    [1957.    ,  7.93333333],
    [1958.    ,  7.4    ],
    [1959.    ,  8.56666667],
    [1960.    ,  8.18333333],
    [1961.    ,  8.25833333],
    [1962.    ,  7.01666667],
    [1963.    ,  7.23333333],
    [1964.    ,  7.525   ],
    [1965.    ,  7.25   ],
    [1966.    ,  6.90833333],
    [1967.    ,  7.725   ],
    [1968.    ,  7.48333333],
    [1969.    ,  7.4    ],
    [1970.    ,  7.09166667],
    [1971.    ,  7.775   ],
    [1972.    ,  7.83333333],
    [1973.    ,  7.39166667],
    [1974.    ,  8.59166667],
    [1975.    ,  8.20833333],
    [1976.    ,  7.5    ],
    [1977.    ,  7.46666667],
    [1978.    ,  7.36666667],
    [1979.    ,  6.40833333],
    [1980.    ,  7.675   ],
    [1981.    ,  6.9    ],
    [1982.    ,  8.1    ],
    [1983.    ,  7.78333333],
    [1984.    ,  7.95833333],
    [1985.    ,  6.8    ],
    [1986.    ,  7.10833333],
    [1987.    ,  7.23333333],
    [1988.    ,  8.225   ],
    [1989.    ,  8.475   ],
    [1990.    ,  8.91666667],
    [1991.    ,  8.15833333],
    [1992.    ,  8.53333333],
    [1993.    ,  7.56666667],
    [1994.    ,  7.675   ],
    [1995.    ,  7.75   ],
    [1996.    ,  7.16666667],
    [1997.    ,  8.59166667],
    [1998.    ,  7.975   ],
    [1999.    ,  8.575   ],
    [2000.    ,  8.81666667],
    [2001.    ,  7.68333333],
    [2002.    ,  8.71666667],
    [2003.    ,  8.73333333],
    [2004.    ,  8.55   ],
    [2005.    ,  8.4    ],
    [2006.    ,  9.31666667],
    [2007.    ,  8.4    ],
    [2008.    ,  8.875   ],
    [2009.    ,  8.6    ],
    [2010.    ,  6.36666667],
    [2011.    ,  8.78333333],
    [2012.    ,  7.83333333],
    [2013.    ,  7.96666667],
    [2014.    ,  9.90833333],
    [2015.    ,  8.73333333],
    [2016.    ,  8.6    ],
    [2017.    ,  8.625   ],
    [2018.    ,  8.69166667],
    [2019.    ,  8.83333333],
    [2020.    ,  9.43333333]]))
In [9]:
tid=data[:,0]
temp=data[:,1]

Velge ut en spesifikk tidsperiode

fra en tidsserie med årlig oppløsning.

In [10]:
np.where(tid==1862)
Out[10]:
(array([1], dtype=int64),)
In [11]:
tid[1]
Out[11]:
1862.0
In [12]:
np.where(tid==1873)
Out[12]:
(array([12], dtype=int64),)
In [13]:
tid[12]
Out[13]:
1873.0
In [14]:
np.where((tid>=1870) & (tid<=1893))
Out[14]:
(array([ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
    26, 27, 28, 29, 30, 31, 32], dtype=int64),)
In [15]:
tid[9:32+1]
Out[15]:
array([1870., 1871., 1872., 1873., 1874., 1875., 1876., 1877., 1878.,
    1879., 1880., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887.,
    1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893.])

Lage figurer

In [16]:
import matplotlib.pyplot as plt
In [17]:
plt.plot(tid, temp)
plt.title('Temperatur Bergen')
plt.xlabel('År')
plt.ylabel('Temperatur [\u2103]')
plt.show()

Plot et spesifikk tidsperiode

In [18]:
plt.plot(tid[1:12], temp[1:12])
plt.title('Temperatur Bergen')
plt.xlabel('År')
plt.ylabel('Temperatur [\u2103]')
plt.show()

Plot flere tidsserier:

 • hele tidsserien,
 • hver femte verdi,
 • verdiene fra indeks 50 til og med 149.
In [19]:
plt.plot(tid, temp)
plt.plot(tid[::5], temp[::5])
plt.plot(tid[50:150], temp[50:150])
plt.title('Temperatur Bergen')
plt.xlabel('År')
plt.ylabel('Temperatur [\u2103]')
plt.show()

Feilmeldinger

In [20]:
tid[2.0:4]
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-20-1c9c600f1626> in <module>
----> 1 tid[2.0:4]

TypeError: slice indices must be integers or None or have an __index__ method
In [21]:
tid(2:4)
 File "<ipython-input-21-48780e612567>", line 1
  tid(2:4)
     ^
SyntaxError: invalid syntax
In [22]:
tid[2:4
 File "<ipython-input-22-c4e0309f63cc>", line 1
  tid[2:4
      ^
SyntaxError: unexpected EOF while parsing
In [23]:
plt.plot(tid[3:],temp[5:])
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-23-a35341d92509> in <module>
----> 1 plt.plot(tid[3:],temp[5:])

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\pyplot.py in plot(scalex, scaley, data, *args, **kwargs)
  2838 @_copy_docstring_and_deprecators(Axes.plot)
  2839 def plot(*args, scalex=True, scaley=True, data=None, **kwargs):
-> 2840   return gca().plot(
  2841     *args, scalex=scalex, scaley=scaley,
  2842     **({"data": data} if data is not None else {}), **kwargs)

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\axes\_axes.py in plot(self, scalex, scaley, data, *args, **kwargs)
  1741     """
  1742     kwargs = cbook.normalize_kwargs(kwargs, mlines.Line2D)
-> 1743     lines = [*self._get_lines(*args, data=data, **kwargs)]
  1744     for line in lines:
  1745       self.add_line(line)

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\axes\_base.py in __call__(self, data, *args, **kwargs)
  271         this += args[0],
  272         args = args[1:]
--> 273       yield from self._plot_args(this, kwargs)
  274 
  275   def get_next_color(self):

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\axes\_base.py in _plot_args(self, tup, kwargs)
  397 
  398     if x.shape[0] != y.shape[0]:
--> 399       raise ValueError(f"x and y must have same first dimension, but "
  400               f"have shapes {x.shape} and {y.shape}")
  401     if x.ndim > 2 or y.ndim > 2:

ValueError: x and y must have same first dimension, but have shapes (157,) and (155,)
In [24]:
plt.plot(tid,temp)
plt.xlabel('tid)
plt.ylabel('temp')
plt.title('Årlig temperatur fra 1861 til 2020')
 File "<ipython-input-24-d21779473fb5>", line 2
  plt.xlabel('tid)
          ^
SyntaxError: EOL while scanning string literal

Dele en tidserie inn i like lange bolker

In [25]:
ind=[
  0,
  len(tid)*1/4,
  len(tid)*2/4,
  len(tid)*3/4,
  len(tid)
]
In [26]:
ind
Out[26]:
[0, 40.0, 80.0, 120.0, 160]
In [27]:
ind=[
  0,
  int(len(tid)*1/4),
  int(len(tid)*2/4),
  int(len(tid)*3/4),
  len(tid)
]
ind
Out[27]:
[0, 40, 80, 120, 160]
In [28]:
plt.plot(tid[ind[0]:ind[1]], temp[ind[0]:ind[1]])
plt.plot(tid[ind[1]:ind[2]], temp[ind[1]:ind[2]])
plt.plot(tid[ind[2]:ind[3]], temp[ind[2]:ind[3]])
plt.plot(tid[ind[3]:ind[4]], temp[ind[3]:ind[4]])

plt.title('Temperatur Bergen')
plt.xlabel('År')
plt.ylabel('Temperatur [\u2103]')
plt.show()
In [ ]:
 

Last ned og prøv selv:

Åpne i github