Sjøisen i Antarktis

Antarktis er et gigantisk nedfrosset kontinent. Svein Østerhus forklarer i artikkelen Vil isen i Antarktis smelte? at den 4000 meter tykke innlandsisen neppe vil smelte med det første. Men rundt kontinentet flyter isen utover havet, omtrent som store hattebremmer. Og på undersiden av disse bremmene strømmer det inn vann som er varmere enn tidligere. Forskere undersøker nå om disse bremmene er i ferd med å smelte fra undersiden.

Når vi ser på utbredelse av isen, er det arealet som måles. I figurene nedenfor tar vi altså ikke hensyn til hvor tykk isen er, men bare hvor stort område den dekker.

Minimal utbredelse av sjøis etter sommeren. Den nordlige halvkule øverst, og den sørlige halvkule nederst. Data fra NSIDC. Figur: Helge Drange.

 

 

Maksimal utbredelse av sjøis etter vinteren. Den nordlige halvkule øverst, og den sørlige halvkule nederst. Data fra NSIDC. Figur: Helge Drange.

 

Oppgave

a) Sammenlign utbredelse av havis på den nordlige og sørlige halvkule ved å undersøke grafene. Diskuter den viktigste forskjellen mellom utviklingen på den nordlige og den sørlige halvkule ved å vurdere trendlinjene.

b) Hvorfor sammenligner ikke figuren data fra samme måned på den nordlige og den sørlige halvkule? Hvor stor er forskjellene på isens utbredelse i Antarktis mellom de to figurene? Du velger om du vil illustrere dette med en tegning som viser omtrentlige arealer, eller om du vil vise resultatet som et regnestykke.

c) Hvorfor tror du vi ikke har målinger lenger tilbake enn 1978, hvilke instrumenter tror du vi bruker for å måle isens utbredelser?

d) Grafen nedenfor viser igjen verdier for utbredelse av sjøis i Antarktis men nå med verdier for hvert døgn. Du kan få daglig oppdaterte grafer på siden til NSIDC, husk å klikke på «Antarctic» for å få data fra den sørlige halvkule. Hvor stort areal i Antarktis tror du vil være dekket med is i slutten av desember i år? Velg en gjennomsnittlinje for 10 år. Sammenlign årets isutbredelse med gjennomsnittet. Hvor stor er forskjellen? Kan du finne arealet for et område du kjenner som du kan sammenlikne størrelsen med?

 

 

3 Comments

Comments are closed.

Det er stengt for kommentarer.