Nye perspektiv: å kartlegge klimagassutslipp

I denne oppgaven skal vi lære mer om prosjektering av kart og globale klimagassutslipp. 

Nivået av klimagasser som karbondioksid (CO2) i atmosfæren har økt kraftig de siste par tiår på grunn av forbrenning av fossile brennstoffer. Nivået har aldri økt så raskt før og dette fører blant annet til globale klimaendringer. Figur: NASA

Nivået av klimagasser som karbondioksid (CO2) i atmosfæren har økt kraftig de siste par tiår på grunn av forbrenning av fossile brennstoffer. Nivået har aldri økt så raskt før og dette fører blant annet til globale klimaendringer. Figur: NASA

Når man studerer globale problemer som matmangel, klimagassutslipp, vannmangel osv., er den første enkle observasjonen at slike problemer ikke er jevnt fordelt over hele verden. Den ujevne fordelingen av mat, vann og rikdom er store tema i nyhetene. Det er imidlertid viktig å sette tall og fakta som du finne ri nyhetene i perspektiv; tros alt er er for eksempel tilgangen i vann alltid dårlig i Sahara og utslippene av klimagasser er alltid forventet å være større i tettbygde strøk. I denne øvelsen skal vi ta en titt på verdenskart som representerer globale data på en forfriskende måte. Først av alt er det lettere å se globale forskjeller når man bruker kart for å presentere data. Dernest er store tall (for eksempel gigatonn CO2 eller milliarder liter vann) bedre presentert visuelt. Temaet for denne oppgaven er globale utslipp av klimagasser og dens distribusjon over hele verden.

Under finner du et verdenskart fra worldmapper.org. Kartet er laget på en slik måte at alle land har rett overflateareal i forhold til hverandre, men deres form og størrelse kan være deformert. Dette er et generelt problem med å lage kart, fordi når man prøver å prosjektere en kule på et firkantet bilde vil landene alltid bli litt deformert i størrelse og form. *

Referansekart for verden der alle land har rett størrelse i forhold til hverandre. www.worldmapper.org

Referansekart for verden der alle land har rett størrelse i forhold til hverandre. www.worldmapper.org

Dette kartet er et referansekart. I alle andre kart på websiden er så har landenes størrelse blitt endret i forhold til den variabelen som blir kartlagt. For produksjon av korn for eksempel er land som produserer mye korn store i størrelse og land som produserer lite blitt små i størrelse. dette har altså ingenting å gjøre med de faktiske størrelsene til landene. Ta en titt på worldmapper.org for å se hva dette betyr. Denne metoden for å endre størrelsen er en smart måte for å presentere den globale data og store mengder samtidig. Vi har nå et fint verktøy for å se på den relative innflytelsen fra ulike land og kontinenter i verden på globale karbonutslipp. De viktigste klimagassene er karbondioksid, metan og lystgass. Endringer i konsentrasjon av disse gassene i atmosfæren kan forklare globale klimaendringer, selv om den eksakte effekten er ganske komplisert. Mye forskning er derfor gjort på dise gassene og deres samspill med klimaet. 

La oss nå trekke noen konklusjoner selv! Søk blant kartene på worldmapper.org og finn kartet som viser karbondioksid utslipp (CO2) for år 2000.

a) Hvilke store forskjeller ser du mellom referansekartet og kartet som illustrerer karbondioksidutslipp? Beskriv hva for forskjeller på land og kontinenter som skiller seg ut.

b)  Afrika, Russland og Sør-Amerika har svært lave utslipp i forhold til sin størrelse, og Europa, Kina, India og USA har svært høye utslipp. Hvilke grunner kan du tenke på som forårsaker disse forskjellene?

c) Som du kanskje har innsett, ved å bare sammenligne land areal og karbondioksid utslipp så utelater man noen viktige faktorer som påvirker utslippene. Finn kartet med «Total population» på worldmapper.org. Sammenlign dette kartet med referansekartet og kartet for karbondioksidutslipp. Hvilke forskjeller og likheter ser du og hva tror du disse skyldes?

d) Globale utslipp av klimagasser er alltid i endring. Noen land slipper ut mer og andre kutter ned på utslipp. Hvordan tror du kartet fra forrige oppgave kan endre seg i fremtiden? Her kan man spekulere litt. Hvilke globale klimatiltak tror du kan gi store utslag og hvor?  Bruk gjerne Internett for å søke opp klimatiltak.

e) Hva er de viktigste kildene til utslipp av karbon, og hva er de viktigste kildene til metan og lystgass? (NB.: Du kan finne informasjon på Internett, men pass på at du bare bruker pålitelige kilder!)

f) Finn kartet som viser «methane and nitrous oxide» (metan og lystgass) på worldmapper.org. Beskriv forskjellene mellom dette kartet og kartet som viser karbondioksidutslipp for forskjellige land og kontinenter. Kan du tenke deg hva disse forskjellene skyldes?

g) Hvis du skulle planlegge tiltak for å redusere de globale utslippene av metan og lystgass hvor i verden ville du begynt og hvorfor? Hvor forskjellig er dette fra å planlegge reduksjon av karbondioksidutslipp?

Oppgaven er laget av Anne Morèe og oversatt til norsk av Morven Muilwijk.

* Hvis du er interessert i å lære mer om kart og projeksjoner, så kan du se på thetrusize.com eller oppgaven om Verdenskart her på Ekte Data.

Illustrasjonbilde av størrelse på land i verden i forhold til utslipp av CO2. Illustrasjon fra www.worldmapper.org.

Illustrasjonbilde av størrelse på land i verden i forhold til utslipp av CO2. Illustrasjon fra www.worldmapper.org.

Bildet på fremsiden er hentet fra www.worldmapper.org .