Temperatur og salinitet i havet

I perioden mellom 1935 og 1947 etablerte Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 8 faste hydrografiske stasjoner fra Lista i sør til Nordkapp i nord. Hensikten var å etablere en langtidsserie for overvåkning av klimaet til hav og kyst. På alle stasjonene måles vannets temperatur og saltinnhold (salinitet) i valgte måledyp. Standard måledyp på stasjonene er: 0 m, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 og 300 m.

Denne oppgaven vil omfatte data fra Lista stasjon i januar og juni, 2016.

  1. Last inn datasettet Stasjonsdata Lista i GeoGebra og plott temperatur på x-aksen og dybde på y-aksen, både for januar og juni.

2. Hva kan være grunnen til at temperaturen stiger med dybde på vinteren, mens temperaturen synker med dybde på sommeren? Bruk gjerne tilgjengelige hjelpemidler.

3. Plott en polylinje med salinitet på x-aksen og dybde på y-aksen, både for januar og juni.

4. Hvorfor tror du at vannet på overflaten inneholder mye mindre salt i juni enn i januar?

5. Lag en liste med punkt for salinitet i juni. Lag en regresjonslinje som passer best mulig med punktene. Prøv med både eksponentialfunksjon, potensfunksjon, logistisk funksjon og logaritmisk funksjon. Hvilken synes du passer best med polylinjen du fant i Oppgave 3 ?


Kilder :

Data hentet fra Havforskningsinstituttets nettsider (www.imr.no/forskning/forskningsdata/stasjoner/).