Verdenskart og projeksjoner

En kartprojeksjon viser ikke nødvendigvis de riktig størrelsene på forskjellige land i verden. Dette skal vi lære om i denne oppgaven. 

Vanlige verenskart lurer oss når det gjelder størrelse på landene i forhold til hverandre fordi man må strekke kartet når man prosjekterer en kule på en firkantet flate. Eksempel fra www.truesize.com

Vanlige verdenskart lurer oss når det gjelder størrelse på landene i forhold til hverandre fordi man må strekke kartet når man projiserer en kule på en firkantet flate. Eksempel fra www.truesize.com

Verdenskart skaper våre inntrykk av størrelsen og formen på forskjellige land. Basert på slike verdenskart vet vi at Russland og Kina er store, Norge og Chile er lange og Nederland er lite. Men på de fleste verdenskart, atlas og på Google Maps er ikke størrelsen og formen på landene helt lik den faktiske størrelsen og formen på landene. Det er faktisk ikke mulig å lage et flatt kart som bevarer alle de faktiske egenskapene til landene i verden.

a) Hvorfor tror du det ikke er mulig å lage firkantede verdenskart som viser rett størrelse og form på alle landene?

b) Vi skal nå studere forskjellen mellom vår oppfatning av størrelser og former av land og deres faktiske størrelser og former. Opp gjennom årene har det blitt utviklet mange forskjellige metoder for å projisere en kuleflate på en flatt område. Disse metodene prøver å beholde minst en eller flere av egenskapene som areal, form, retning, avstand og skala. Den mest brukte projeksjonen heter Mercator. Dette er projeksjonen som er brukt av blant annet Google Maps, og er dermed sannsynligvis den projeksjonen som som har vært med å skape folk flest sitt inntrykk av de forskjellige landene.
Basert på det du ser på Google Maps, ranger landene nedenfor etter lengde (nord-sør) fra det lengste landet til det korteste landet. (Løs oppgaven rent visuelt uten å måle eller se på avstander. )

Norge, Italia, Chile, Algerie, Australia og Grønnland.

c) Hva har de lengste landene i oppgaven over til felles hvis du ser på plassering på jorden?

d) Igjen basert på Google Maps, ranger nå landene nedenfor fra breiest til smalest.

Libya, Australia, Saudi Arabia og Grønnland.

e) Gå inn på nettsiden thetruesize.com . Lek deg litt rundt med nettsiden og prøv å flytt rundt på de forskjellige landene. For eksempel flytt Norge til ekvator, og Kenya langt nord, eller Australia like langt nord som Grønland. Hva observerer du?

f) Gjenta oppgave b) og d) ved å bruke nettsiden thetruesize.com. Flytt landene til samme breddegrad når du sammenligner dem (for eksempel ved ekvator). Hva ser du nå? Er svaret ditt annerledes fra det du observerte i b) eller d)?

g) Hvilken konklusjon kan du trekke om Mercator-projeksjonen fra det du har sett på nettsiden thetruesize.com? Er du mer kritisk neste gang du ser et verdenskart?

Oppgaven er laget av Anne Morée og oversatt til norsk av Morven Muilwijk.

 

 

1 Comment

Comments are closed.

Det er stengt for kommentarer.