Ekte data

Oppgaver med tall fra naturen

VM i Falun

Foto: LZ6387 under CC BY-SA 4.0
Foto: LZ6387 under CC BY-SA 4.0

Her skal vi se hvordan temperaturen har endret seg på den nordlige halvkule fra 1881-2014, og se hvordan temperaturen har variert de årene det har blitt arrangert VM i nordiske grener i Falun.

1. Last inn temperaturdata i GeoGebra og tegn linjen til grafen (fjern navn og objekt på alle punktene). Y-verdiene gir temperaturavvik (fra gjennomsnittet til perioden 1951-1980) for vintermånedene (des-feb) på den nordlige halvkule.  X-verdiene gir år fra 1881. Beskriv temperaturutviklingen i grove trekk.

2. Bruk GeoGebra og finn ved regresjon den rette linjen som passer til datapunktene. Hva er ligningen til denne linjen?

3. Når vil temperaturavviket nå 2°C i følge denne linjen?

4. Ski-VM har blitt arrangert i Falun fire ganger: i 1954, 1974, 1993 og 2015. For vintermånedene disse årene var det gjennomsnittlige temperaturavviket på henholdsvis 0,  -0.17, 0.17 og 0.96°C. Legg til punkt og navn (årstall) til disse punktene i GeoGebra. Hvilket VM har vært varmest og hvilket har vært kaldest? Hva er temperaturforskjellen mellom disse?

5. Bruk nå kun dataene fra de fire årene det har vært VM i Falun og lag en ny regresjonslinje. Sammenlikn linjene. Hva forteller stigningstallene deg, og hvorfor er de forskjellige?

6. Vi ser at det har blitt arrangert VM i Falun ca. hvert 20. år siden 1954. Vi antar at det blir arrangert et nytt VM i Falun i 2035. Hva vil temperaturavviket bli i 2035 i følge de to regresjonslinjene? Hvor realistisk er dette?  Diskuter.

 

___________________________________________________________________________

Temperaturdata hentet fra:

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/NH.Ts+dSST.txt

Vedlegg


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *