Fluorescens

Fluorescensmålinger fra bøyen Gabriel

Forklaring

  • Grafen viser fluorescens på forskjellige dybder over tid.
  • Fluorescens, er et mål på utstrålt lys fra en substans som har absorbert stråling fra for eksempel solen.
  • Fluorescens er en form for luminescens og er direkte avhengig av biologisk masse som har absorbert og deretter emittert stråling.
  • Dette gir oss dermed et mål på biologiskmasse som for eksempel ulike type plankton i vannet. Måles i μg/l.