Oksygen

Oksygenmålinger fra bøyen Gabriel

Forklaring

  • Grafen viser oksygennivå i vannet på ulike dybder over tid.
  • Oksygen kommer i vannet ved overflaten der atmosfæren er i kontakt med vannet eller blir produsert av planteplankton gjennom fotosyntese.
  • Opptaket øker gjennom turbulent aktivitet, som for eksempel bølger.
  • Oksygennivået er størst ved overflaten og innholdet av oksygen kan dermed gi oseanografer informasjon om hvor lenge siden en vannmasse har vert ved overflaten.
  • Oksygennivået måles i mg/l men data vises is prosent oksygenmetning.