Vanntemperatur

Vanntemperaturmålinger fra bøyen Gabriel

Forklaring

  • Grafen viser temperatur i vannet på ulike dybder over tid med intervall på 10 sekund.
  • Har oppløsning på 0,001 °C og nøyaktighet på 0,01 °C
  • Sammen med saltholdighet sier dette oss noe om tettheten til vannet.