Turbiditet

Turbiditetsmålinger fra bøyen Gabriel

Forklaring

  • Grafen viser turbiditet på forskjellige dybder over tid.
  • Turbiditet, er uklarheten i vannet og er forårsaket av et stort antall av partikler som generelt er usynlig for det blott øyet, i likhet med røyk i luft.
  • Turbiditeten er et viktigmål for vannkvaliteten.
  • Økt uklarhet kan komme av biologiske partikler som for eksempel plankton, sedimenter i vannet, eller annen type forurensing somfor eksempel støv eller kjemiske partikler.
  • Måles i FTU (Formazin Turbidity Unit).