Manual for å kjøre EkteData-skript lokalt


Manual for å kjøre EkteData-skript lokalt

Denne manualen er ikke testet, men jeg tror det skal fungere

For å kjøre skriptene som ligger i Ekte Data sine programmeringsoppgaver (her) trenger man data og et par funksjoner fra "GitHub"-siden til Ekte Data (her). En enkel måte å gjøre dette på er å kjøre skriptene i Google CoLab ved å følge denne manualen. Hvis du vil kjøre skriptene lokalt må datafilene og noen pakker lastes ned før skriptene kan kjøres.

Jeg har inntrykk av at det er standard å ha anaconda installert, så jeg tar utgangspunkt i at dette er på plass.

Gjør dette i anaconda-terminalen:

Lag et nytt "environment" for Ekte Data

conda create -n EkteData

Aktiver environmentet

conda activate EkteData.

Last ned nødvendige pakker

conda install -c anaconda numpy conda install -c anaconda matplotlib conda install -c anaconda git

"Clone" filer fra "GitHub"-siden til Ekte Data

Stå i mappen du vil jobbe fra med kommandoen cd "stien til mappen du vil jobbe i. Dette kan være tilsvarende cd C:\Username\Documents\EkteDataWork.

Kjør kommandoen git clone https://github.com/irendundas/EkteData.git. Dette vil lage en ny undermappe som heter EkteData der alt fra denne nettsiden ligger.

Hvis du nå prøver å kjøre skriptene fra dette mappesystemet tror jeg alt skal fungere.

Om du jobber fra mappen EkteDataWork må du sannsynligvis endre linjen from EkteDataFunk import loadData # for filinnlasting til from EkteData.EkteDataFunk import loadData # for filinnlasting i EkteData-skriptene. Dette er fordi du står i mappen din EkteDataWork, og mappen EkteData som du klonet fra GitHub er en undermappe som ligger i EkteDataWork.

In [ ]:
 

Åpne i github