Redaksjonelt

Denne sida inneholder litt teknisk hjelp og tips for redaktører og innholdsprodusenter på Ekte data

Sideoppbygging

  1. Start med bilde i full vidde
  2. Ledetekst. Merk opp med «Formater > Lead paragraph» i meny, eller <p class="lead">ledetekst<p> i teksteditor.
  3. Bruk hierarkiske overskrifter, start med Overskrift 2 (<h2>)
  4. Bruk helst listeoppmerking, dvs punktliste eller nummerert liste i menyen for lister, slik at innrykket blir korrekt (se designskissen). For å få andre typer lister enn tall, bruk teksteditoren og sett en type på <ol>, for eksempel endre <ol> til <ol type="a" > for å få bokstavnummerering (Andre valg er A for store boksktaver, eller i og I for romertall.
Ekte data design

Designskisse for oppgaveinnhold.

Kildeliste

Det mangler fortsatt litt automatikk for formatering av referanselista. For å få korrekt oppbygging av referanselista, bruk punktliste (<ul>) til referansene og legg til <section class="bibliography"> framfor kilder-seksjonen, og </section> bak.

Innholdsfortegnelse

Dersom ei side har mye innhold kan det være nyttig med en innholdsfortegnelse for sida. Vi bruker Table of Contents Plus til dette. For å få en innholdsfortegnelse, bruk shortcode [toc] der du ønsker innholdslista, så vil den generere en hierarkisk innholdsfortegnelse ut i fra alle Overskriftene (h1-h4) i dokumente. (Slik som øverst på denne sida.)

Matematiske utrykk

Matematiske i Latex-syntaks kan bli vist ved å bruke shortcode [‍latex]. Se MathJax-LaTeX for hjelp til pluginet som blir brukt. En online latex-editor kan være til hjelp her dersom du ikke er stødig i latex, f.eks. denne.

Et triks er å bruka Wikipedia. I Wikpedia er Latex-kode til alle formlene som er brukt tilgjengelig som alt-attributt i kildekoden. (Bruk høyre musknapp + Inspect element over formlene.)

\(\mathcal{N}(\mu=2, \sigma=1),\ N=1000\)

Kildekode

Kildekode kan formatteres med shortcode [[code language="python"]], for eksempel

print("Ekte koding for ekte data")

Se hjelp for SyntaxHighlighter Evolved for dokumentasjon.

Trinket

Ved hjelp av Trinket er det mulig å kjøre python-kode direkte i nettleseren. For å visa eit trinket-vindu på i wordpress, lagra ein trinket på trinket.io, velg Share og Embed, så vil den generere iframe-kode som kan limes direkte inn i kodeeditoren (tekstredigering).

Eksempel

En vanlig python-trinket bruker en begrenset pythonversjon, som oversetter koden til JavaScript slikt at den blir kjørt direkte i nettleseren til brukeren. Med betalt versjon får du en full python-versjon som blir kjørt på server hos trinket. Den begrensa versjonen støtter både matplotlib og numpy, men ikke pandas.

Jupyter Notebooks

Se eksempel med epidemiologimodellen