Golfstrømmen

Dette oppgavesettet handler om Golfstrømmen og hvordan den påvirker Norges klima.

Foto: Kjell Arild Orvik

Forgreiningene av Golfstrømmen i Nordatlanteren. Foto: Kjell Arild Orvik

 1. Golfstrømmen er mye omtalt og er mye fremme i media i forhold til Norges klima. Hvorfor er Golfstrømmen viktig og hva er det? Søk på nettet og finn ut mer om Golfstrømmen.
  Spørsmålet en stiller seg er om endringene i strømmen vil ha innvirkning på klimaet i Norge. Golfstrømmen er en sterk strøm som har sin opprinnelse i Mexicogulfen. Golfstrømmen har på det meste en styrke på 40 Sv, når Golfstrømmen passerer Færøyene, er styrken redusert til 8.5 Sv. 1 Sverdrup (Sv) er 1 000 000 kubikkmeter vann per sekund.
 2. Termodynamikkens andre lov sier at varme går fra kulde og aldri omvendt, hvorfor er det relevant når vi snakker om Golfstrømmen? Se wikipedia for mer om dette.
 3. Hvorfor er lav tetthet avgjørende for at noe flyter? Hva sier Arkimedes lov om dette? Se også oppgaven tetthetsoppgave, denne oppgaven forteller mer om tetthet og hvorfor det er viktig for verdenshavene.
 4. Golfstrømmen er mye saltere enn havområdene ved Svalbard, likevel kan det flyte over vannmassene der, hva kan gjøre at den flyter? Var ikke salt havvann tyngre enn ferskt havvann? Hva annet enn saltholdighet kan påvirke tettheten til vann?
 5. Når vi varmer opp en gjenstand er det forskjellig hvor mye det blir oppvarmet. Hva er spesifikk varmekapasitet og hvor mye mer energi trengs det for å varme opp 1 kilo vann i forhold til 1 kilo luft, 1 grad?
 6. Hvorfor har resultatet av oppgave 5 mye å si om hvordan atmosfæren og havene blir oppvarmet? Hva tar unna mest varme?
 7. NOAA ser vi et varsel for Golfstrømmen og at vi ser at det er en turbulent strøm i horisontal retning, hva er turbulens og hvorfor er det viktig for oss som bor i Norge at den er turbulent? Hvordan sprer Golfstrømmen seg horisontalt langs Norskekysten? Se artikkelen forskningsrådet for mer om dette. Videoen under forklarer mer om turbulens i havet.
 8. Bildet under viser forskjellen et område har i temperatur i forhold https://ektedata.uib.no/til den normale temperaturen i breddegrad. Vi ser at det er mye varmere ved Norskekysten enn det er for områder som er på samme breddegrad. Utifra bildet, hva ser de ut som forutsaker avviket i normaltemperaturen vinterstid?
 9. Det er varmere noen somre enn andre, likevel kan det være liten forskjell i klimaet. Hva er forskjellen mellom klima og vær?
  Foto: Helge Drange

  Kartet viser temperaturavvik fra normal temperatur for breddegraden. Rødt er varmere blått er kaldere. Normaltemperaturen er gjennomsnittet for vintertemperaturer over de årene 1949-2005. Foto: Helge Drange

  Utenfor Stavanger ligger Sør-Hidle, hvor det er populært å besøke både for hageinteresserte og turister. Området ligger nært Golfstrømmen, og her det er mulig å vokse palmer!

  Sør-Hidle i Stavanger. Foto: Flo & Fjære

 10. På siden Klimafakta kan en lese om hvorfor klimaet i Norge er spesielt, sammenlign kartet for temperaturavvik ovenfor med de i artikkelen for høy og lav NAO-indeks. Vi legger merke til at NAO-indeksen er positiv de siste 30 årene, stemmer det med kartet for temperaturavvik?
 11. På siden NOAA kan man laste ned historisk data for den nordatlantiske oscillasjon (NAO) indeksen (dataene ligger her: NAO), som måler storskala forandringer i vindmønsteret i Nord-Atlanteren. Dette kan sammenlignes med breddegraden til den nordlige grensen til Golfstrømmen betegnet som GSNW-indeksen: GSNW. Vi skal nå se om det er forbindelser mellom disse to. Ta verdiene fra regnearket og lag grafer i GeoGebra hvor indeksene er funksjon av tiden. Prøver å flytte grafene langs x-aksen så de passer mest mulig. Hvor lang tid måtte du flytte grafene for å passe noenlunde sammen. Vil du si det er det en tidsforsinkelse mellom de to indeksene?
 12. 90% av vannet fra Golfstrømmen går til den nordatlantiske gyren, som b.l.a. krysser Kanariøyene. Hva er en gyre? Hvilken fysisk effekt skaper rotasjonen i gyrene? (Veldig kjent for geofysikere)

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Golfstr%C3%B8mmen

https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Stream

http://www.bjerknes.uib.no/artikler/fns-klimapanel/golfstrommen

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klimatrusselen/avfeier-paastander-om-at-golfstroemmen-braastanser/a/23451235/

https://www.nrk.no/kultur/nar-golfstrommen-finner-nye-veier-1.2247316

http://www.vg.no/forbruker/reise/reise/forblaast-nes-ble-edens-hage/a/241265/

http://forskning.no/havforskning-klima-polarforskning-vaer-og-vind/2008/09/golfstrommen-stabil-i-norskehavet

http://arctic-news.blogspot.no/2015/06/gulf-stream-brings-ever-warmer-water-into-arctic-ocean.html

 

https://florogfjare.no/norsk

Læreplansmål for Geofag 2 i denne oppgaven:

Jorda i forandring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for årsaker til overflate- og dyphavsstrømmer i verdenshavene og diskutere konsekvenser for klimaet

2 Comments

Comments are closed.

Det er stengt for kommentarer.