Ekte data

Oppgaver med tall fra virkeligheten

Velkommen til Ekte data

Her finner du oppgaver til bruk i videregående skole basert på ekte målinger og datasett fra naturen. Oppgavene under menyene Klima, Vær og Hav er hovedsakelig rettet mot de ulike matematikkfagene i den videregående skolen, men det finnes også oppgaver som er tverrfaglige og som kan brukes i Naturfag, Geofag og Teknologi og Forskningslære.