Hav

Det er «et hav av tall» å øse fra hvis du vil arbeide med data fra det marine miljø. Havforskingsinsittuttet gjør sine data tilgjengelig for andre forskere, og for elever.
Forskningsdata fra Havforskningsinsituttet

I Store Lungegårdsvann (Bergen) ligger Amalie Skram videregående skole sin målebøye Gabriel. Den måler mange av de samme parameterene som du finner data på hos Havforskningsinstituttet. Fordi denne bøyen eies av en skole, er mange av oppgavene på Ekte data er laget for målebøyen Gabriel.