Klima

Værmålinger over lang tid gir oss informasjon om klima. Det tar litt tid å sette seg inn i systemet, men det er mulig å hente ut klimadata fra eklima.no.

Data fra både norske og internasjonale kilder blir hver måned oppdatert på Klimasiden til Helge Drange. For elever er det gjerne enklere å hente data fra denne siden enn å gå direkte til eklima.